Prismodell 2.0

Ganske tidlig i planleggingen av MakePlans var vi enige om at pris skulle være et av våre store fortrinn. Våre konkurrenter opererer med etableringskostnad på opp til 10 000 kr, og årspris på mellom 5-10 000 kr. Det er flere årsaker til at vi kan tilby et bedre produkt til en lavere pris:

  • Vi utvikler kjappere fordi vi baserer oss på moderne teknologi. Med hjelp av gode open-source rammeverk, web-servere og database har vi brukt mesteparten av vår tid til å fokusere på det som er viktig; nemlig hvordan programvaren på best mulig måte skal fungere for brukeren og løse komplekse bestillingscenariorer på en enkel måte.
  • Kundene våre kan registrere seg automatisk. Firmanavn og e-post er alt man trenger for å komme i gang. Eget sub-domene blir satt opp og programvaren guider brukeren gjennom enkle steg for å sette det opp slik det best passer.
  • Kostnadseffektiv drift. Ikke bare blir hardware stadig billigere men ved å leie serverdrift kan vi dynamisk endre vår serverpark ved behov. Det betyr ingen ekstra faste kostnader for oss.
Det finnes flere utviklere på internett som har lykkes med å bygge opp en stor kundemasse basert på et godt produkt, god service og åpen kommunikasjon som markedsføringstrategi. 37Signals, XERO, FreshBooks er gode eksempler. Dessverre vet jeg om få, om i det hele tatt noen, norske web-applikasjoner som virkelig har lykkes på denne måten. Forhåpentligvis er det ikke en indikasjon på at vi i Norge er mer skeptiske til små uavhengige programvareselskaper enn andre, eller at vi lettere blir overtalt av en selger i dress fra et børsnotert selskap. Trygghet og sikkerhet er selvsagt viktig, men det er ofte slik at de store levendørene ikke leverer de beste løsningene.

Publisert 02 Apr 2009